Sarajevska

Zagreb, listopad 2017

Uređenje prilaza i pristupa za invalide poslovne zgrade.