Dječji vrtić Vrapče

Zagreb, listopad 2016.

Izrada zaštitne ograde od perforiranog čeličnog lima, izvođenje zaštita za radijatore te čeličnih stepenica.